RSS

DESPRE PROIECT

calitatea 233

22-28 sept. 2014, Kokaeli Karamursel TURCIA

Proiectul se adresează profesorilor de la Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște,  implicați în managementul instituţiei şcolare, formarea profesională iniţială a tinerilor și formarea adulților, derularea procedurilor de asigurare a calității în IPT, implementarea rețelelor parteneriale VET, organizarea activităților extracurriculare.
Proiectul își propune să răspundă nevoilor de formare a profesorilor privind bunele practici europene în domeniul implementării  procedurilor de asigurare a calității și a sistemelor de management al calității în scopul creșterii calității educației și formării profesionale (EFP) furnizate de către școală, cu impact asupra societății prin adecvarea ofertei educaționale la nevoile comunității și la cerințele pieței muncii. De asemenea, proiectul își propune și transferul de competențe/ metode/bune practici între parteneri privind utilizarea unor instrumente inovative de evaluare și autoevaluare pentru controlul calității în scopul realizării unui management al calității adecvat.

Transformarea pe care a înregistrat-o societatea româneasca în ultimii ani, tranziția către o societate bazata pe cunoaștere reprezinta o adevărată provocare pentru sistemul de educație și formare profesionala. Creșterea calității pregătirii celor care învață, asigurarea accesului la educație al tuturor elevilor, dobândirea unui nivel ridicat de calificare capătă o importanta tot mai mare. În acest context, asigurarea calității în IPT capătă noi valențe și implică noi roluri instituționale. In „Recomandarea Parlamentului și a Consiliului privind cooperarea europeana în evaluarea calității educației școlare“ statele membre sunt îndemnate sa sprijine îmbunătățirea calității educației școlare. In acest context se înscrie și acest proiect, care are ca obiectiv general dezvoltarea sistemului de management și de asigurare a calității activității scolii, ca modalitate esențială de creștere a competitivității și eficientei sistemului de educație și formare profesionala.
Multi profesori se confrunta cu probleme legate de elaborarea unor instrumente necesare autoevaluării; măsurarea rezultatelor activităților realizate prin raportarea la feed-back-ul primit din partea beneficiarilor; proiectarea planurilor de îmbunătățire pornind de la evaluarea calității; implementarea măsurilor de îmbunătățire (ameliorare şi/sau dezvoltare) stabilite. Compararea sistemului de management și de asigurare a calității în educație din Turcia și România va oferi o imagine de ansamblu privind preocuparea celor doua tari de a pune în practica principiile declarației de la Copenhaga. Cu prilejul mobilității, beneficiarii vor participa la o serie de mese rotunde, prezentări, ateliere de lucru si dezbateri despre sursele de informare și documentare utilizate în activitatea de evaluare internă a calității, organizarea cat mai buna a activității CEAC, elaborarea și utilizarea instrumentelor de evaluare, a procedurilor interne de asigurare a calității, întocmirea raportului anual de evaluare interna și a planului de îmbunătățire a calității. Cu aceasta ocazie, beneficiarii își vor îmbunătăți și competentele lingvistice, își vor dezvolta competente sociale și își vor dezvolta cetățenia activa europeana prin înțelegerea, respectarea și tolerarea altor culturi. Prin ancorarea permanenta în realitate, prin continuarea dezvoltării profesionale și personale, beneficiarii nu vor mai suferi de sentimentul de excluziune sociala.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 16, 2011 in Uncategorized

 

Articol, Gazeta Dâmboviței, 9.oct.2014

COLEGIUL ECONOMIC DIN TÂRGOVIŞTE, VIZITE DE LUCRU ÎN TURCIA

1 COMENTARIU

 09 OCTOMBRIE 2014   SCRIS DE OANA SOARE


Printează articolul Printează articolul
În cadrul unui proiect Leonardo VET, zece profesori de la Colegiul instituţia de învăţământ şi doi inspectori şcolari dâmboviţeni, au avut ocazia, să vadă cum se desfăşoară procesul de educaţie şi formare profesională în Turcia. „În perioada 22-28 septembrie, am beneficiat de o mobilitate în Karamursel – Turcia. Am avut ocazia să vizităm multe licee tehnologice şi şcoli profesionale, am avut întâlniri la Istanbul cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei din Turcia, am avut întâlniri cu oficialităţile şi chiar cu părinţii. Am fost foarte bine primiţi şi am pecat încântaţi de ceea ce am văzut”, spune prof. Suzana Ilie, directorul colegiului.

Proiectul se numeşte „Transferul de practici inovative din domeniul asigurării calităţii în învăţământul profesional şi tehnic” şi își propune să răspundă nevoilor de formare a profesorilor privind bunele practici europene în domeniul implementării  procedurilor de asigurare a calității și a sistemelor de management al calității în scopul creșterii calității educației și formării profesionale (EFP) furnizate de către școală, cu impact asupra societății prin adecvarea ofertei educaționale la nevoile comunității și la cerințele pieței muncii. De asemenea, proiectul își propune și transferul de competențe/ metode/bune practici între parteneri privind utilizarea unor instrumente inovative de evaluare și autoevaluare pentru controlul calității în scopul realizării unui management al calității adecvat.

“Am constatat că procesul de învăţământ se aseamănă cu cel din România. Guvernul turc susţine însă mult mai mult educaţia, şcolile fiind foarte bine dotate, iar elevii încurajaţi să înveţe, având asigurate manualele si chiar în unele şcoli prânzul. Am vizitat şi o şcoală pentru elevi cu dizabilităţi, singura de acest gen din lume. Ne-a impresionat ce-am văzut acolo. Persoanele cu dizabilităţi erau puse în valoare. Am văzut ateliere de creaţie, de pictură, de ceramică, de ţesătorie, de croitorie, de coafură, de educaţie muzicală. Am asistat la un concert susţint de persoane cu dizabilităţi care cântau dumnezeieşte”, ne-a împărtăşit din experienţa sa directorul colegiului târgoviltean, instituţie care a derulat şi desfăşoară în continuare proiecte la nivel european, care să ridice calitatea învăţământului în Dâmboviţa.

 

 
Leave a comment

Posted by on October 10, 2014 in Uncategorized